O PROJEKTU

Společnost WELL Group uvedla na trh zcela ojedinělý projekt bytového domu WELLHOUSE, nacházející se v klidném vnitrobloku samotného srdce dolních Holešovic.

Vzhled domu a technologická úroveň nadchne i toho nejnáročnějšího zákazníka. Orientace na odolnost, snadnou péči a technologickou vyspělost jsou velké benefity této stavby.

Jedná se o architektonicky hodnotnou, stavebně kvalitní i technologicky vyspělou novostavbu s malometrážními byty a komerčními prostory, která je navíc praktická, uživatelsky vstřícná, a vlivem použitých materiálů a konstrukcí dlouhodobě nákladově efektivní a hodnotná i jako investice.

Velikost bytů předurčuje budoucí možné vlastníky a uživatele, kdy byty mohou sloužit jako startovací, singl i investice s následným pronájmem. V takovém případě je možné využít online rezervační systém s offline zámkovým systémem na vstupních dveřích, umožňující individuální dálkové řízení přístupu s variabilitou užívání.

Charakteristikou je propracovaný systém pro optimální, ale zároveň komfortní užívání bytového domu opírající se o masivní železobetonovou stavební konstrukci s vyzdívaným jádrem, založené na hloubkových železobetonových pilotách.

Fasáda s neomezenou životností, jedinečného vzhledu a tvaru, společně s kontaktním zateplovacím systémem ETICS, s prosklenými plochami do hliníkových profilů ztvrzenými izolačními trojskly v protisluneční úpravě na jižní straně dotváří unikátní tvar i vzhled domu. Vysoké požadavky na design všech stavebních komponentů podtrhuje i vybavenost sociálních zařízení, vnitřní dveře, podlahové povrchy i osvětlení společných prostor.

Mezibytové příčky ze železobetonu i zdiva v akustickém nadstandardu a s předstěnami, umožňují instalační variabilitu a komfort. Zásadním pro WELLHOUSE je řešení energetické úspornosti. Všechna venkovní otevíravá okna jsou osazena magnetickými čidly propojenými na centrální topení a klimatizaci ve všech bytových i nebytových prostorách objektu. Vstupním bytovým systémem je řešena schopnost odstavení vybraných elektrospotřebičů, zásuvek a světel. Veškeré regulace i odpočty energií je možné řešit na dálku.

Podstatnou částí je ochrana majetku. Pro zvýšení bezpečnosti užívání je celý objekt a všechny bytové jednotky vybaven nadstandardním požárně-bezpečnostním systémem (EPS) s automatickým ovládáním požárně-technických zařízení, včetně evakuačního výtahu, rozhlasu, nouzového osvětlení, blokace dveří a trvale chráněnou přetlakovou únikovou cestou.

Všechny byty jsou vybaveny videotelefonem s přenosem obrazu. Samozřejmostí je zavedený internet včetně TV i příprava pro instalaci Wifi. Objekt je ze všech stran oplocen a zajištěn kamerovým systémem.

Uživatelský komfort v novostavbě WELLHOUSE povyšuje vybavení trvalou výměnou vzduchu v každé bytové jednotce pro plný i útlumový provoz. Centrálně je řízen systém ústředního vytápění a vnitřní klimatizace.

WELLHOUSE Holešovice

  • dobrá lokalita pro bydlení
  • hezká architektura
  • uživatelský komfort
  • vysoká materiálová odolnost
  • vysoká technická úroveň
  • vysoká bezpečnost
  • odpovídající cena
  • návratnost investice v reálném čase